ЕТНОМУЗИКА
Збірник наукових праць і матеріалів

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
Кафедра музичної фольклористики
Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології
Рік заснування: 2006
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24303-14143ПP від 08.01.2020
Online ISSN: 2523-4854
Print ISSN: 2523-4846
DOI: 10.33398/2523-4846

"Етномузика" включена до Переліку наукових фахових видань України категорії „Б" в галузі мистецтвознавства, індексується в міжнародних наукометричних базах даних: INDEX COPERNICUS, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index Research Bible, Google Scholar

Політика (мета та завдання) видання: оприлюднення наукових досліджень із різних галузей етномузикології (історії та теорії етномузикознавства, музичної діалектології, етноорганології тощо), робіт із етномузичної педагогіки, а також рецензій, оглядів, повідомлень та ін., які висвітлюють актуальні події в музичній фольклористиці

Галузь науки: музичне мистецтво (025)

Проблематика: історія та теорія етномузикології, етномузична педагогіка

Періодичність: щорічник

Мова видання: українська, англійська (головні), білоруська, польська (додаткові)

Засновник: Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, Кафедра музичної фольклористики, Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології
Made on
Tilda