Процедура рецензування

Автори надають до редакційної колегії статті, які відповідають вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання.

Відповідальний секретар проводить попередню перевірку відповідності змісту статей до профілю і тематики журналу та надсилає їх для рецензування членам редколегії, фахівцям з розглянутих проблем.

Рецензентів призначає головний редактор журналу або, за певних обставин, член редакційної колегії. Також рецензентами можуть бути і сторонні висококваліфіковані фахівці з глибокими професійними знаннями та досвідом роботи за конкретним науковим напрямом, як правило доктори наук, професори, доценти.

Рецензент протягом двох тижнів готує висновок про можливість друкування статті (строки можуть коригуватися задля створення найкращих умов для максимально об'єктивного оцінювання якості наданих матеріалів, однак не повинні перевищувати 1 календарного місяця).

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне „сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

Рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою комп'ютерних програм на кшталт „Антиплагіат".

Результатом рецензування є заповнена рецензентом стандартна форма (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент зазначає необхідність внесення коректив, автор доопрацьовує статтю. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення про можливість публікації.

Дата позитивного висновку рецензента вважається датою прийняття статті до публікації.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймає головний редактор (або, за його дорученням – член редакційної колегії), про що повідомляється автору разом із зазначенням очікуваного терміну публікації.

Бланк рецензії PDF
Made on
Tilda